Ważne zadanie sprzedażowe przed handlowcami? 

Aplikacja mobilna Sellions, wykorzystująca grywalizację, zapewni zespołowi szybką informację zwrotną.

Kluczowe korzyści

Koncentracja na celu.

Zwrócenie uwagi handlowców na kluczowe działania sprzedażowe w danym czasie.

Większe zaangażowanie.

Większe zaangażowanie zespołu, dzięki szybkiej informacji zwrotnej z wynikami.

Szybka ocena wyników.

Analiza mocnej i słabej strony
i porównania z innymi,
dzięki grywalizacji.

Jak to działa?

Integracja danych

Sellions może być wdrożony jako samodzielne rozwiązanie lub pobierać wyniki handlowców z dowolnego systemu CRM / SFA lub plików.

Prezentacja wyników

Intuicyjna aplikacja mobilna prezentuje zadania, na jakich handlowiec powinien się skupić w danym czasie i zapewnia szybką informację zwrotną z wynikami.

Zarządzanie celami

Elastyczne mechanizmy zarządzania celami umożliwiają różnicowanie rankingów i zadań dla poszczególnych kanałów sprzedaży i grup handlowców.

 

Poznaj dostępne
funkcjonalności!

Monitorowanie skuteczności

Wielowymiarowa ocena skuteczności przedstawicieli, łącząca wyniki sprzedaży i wskaźniki jakościowe.

 

Zautomatyzowana analiza mocnych
i słabych strony każdego
z handlowców.

 

Prognozy realizacji celów na podstawie aktualnego tempa pracy.

Grywalizacja

Rankingi indywidualne i grupowe
pokazujące wyniki handlowca
na tle innych członków zespołu.

 

Poziomy i odznaki kierujące uwagę przedstawicieli handlowych na kluczowe zadania.

 

Nagrody i premie za szczególne osiągnięcia.

Szkolenia i komunikacja

E-learning oraz testy składające się z pytań
jedno- i wielokrotnego wyboru.

 

Trening sprzedażowy realizowany
w ramach wspólnej wizyty przez
handlowca i managera.

 

Panel komunikacyjny ułatwiający utrzymywanie kontaktu z zespołem
w terenie poprzez powiadomienia,
załączniki i/lub komentarze.